Terms & Conditions

กฎ กติกา มารยาท ในการใช้งานเว็บไซต์ 

การร่วมกิจกรรมแสดงความเห็นในกระทู้ ผู้เข้าร่วมพึงต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

 1. ทางเว็บไซต์ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการนำเสนอข้อความ หรือ เนื้อหาเกี่ยวกับการโฆษณาสินค้า และ บริการทุกชนิด

 2. ผู้ใช้บริการต้องงดเว้นการนำเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่มีความหยาบคาย ก้าวร้าว เกินกว่าที่ทางสังคมจะยอมรับได้

 3. ผู้ใช้บริการจะไม่นำเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทาง ลามก อนาจาร รุนแรง หรือ ก่อให้เกิดความแตกแยกขึ้นในสังคม

 4. ผู้ใช้บริการต้องงดเว้นและหลีกเลี่ยงการนำเสนอเนื้อหาที่เป็นการชักชวน ท้าทาย หรือ ก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือ ความขัดแย้งขึ้น

 5. ผู้ใช้บริการห้ามนำเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด

 6. สมาชิกต้องไม่นำเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่มีเจตนาใส่ความบุคคลอื่น ให้ได้รับการดูหมิ่นเกลียดชังจากบุคคลอื่น เป็นอันขาด

 7. หลีกเลี่ยงการนำเสนอข้อความกล่าวโจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายต่อ ศาสนา หรือคำสอนของศาสนา ทุกศาสนา

 8. ผู้ใช้บริการ ไม่ได้รับสิทธิ์ในการเสนอข้อความหรือ เนื้อหา อันอาจเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในระหว่างสถาบันการศึกษา หรือระหว่างสังคมใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเอ่ยชื่อสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในรูปแบบเอ่ยชื่อทางตรง และ เอ่ยชื่อเชิงสัญลักษณ์ หรือ นามแผง

 9. ผู้ใช้บริการ ไม่ได้รับอนุญาตให้นำเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ นามสกุล นามแฝงที่สามารถเข้าใจกันได้โดยกว้างขว้าง รวมถึง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ทั้งการนำเสนอ หรือ เอ่ยถึงในเชิงการพูดคุย สอบถาม หรือ โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญ

 10. ผู้ใช้บริการ ไม่ได้รับสิทธิ์ในการเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของสังคม

 11. เพื่อความสะดวกในการให้บริการ ปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ สำรวจความนิยม และปฏิบัติตามกฎหมาย เว็บไซต์ https://lifeventurecommunity.com/ จำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลของท่านบางประการ เช่น หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นหา (Web Browser) บันทึกหน้าเว็บ (Web Page) เวลาเข้าเยี่ยมชม (Access Times) รวมถึงรายละเอียดความเป็นส่วนตัวที่ใช้ในการสมัครสมาชิก (Register) กับทางเว็บไซต์ https://lifeventurecommunity.com/ การจัดเก็บนั้นจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ต่อบุคคลที่สามในลักษณะที่จะสามารถระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งานได้ แต่จัดเก็บเป็นข้อมูลผู้เข้าใช้งานโดยรวบรวมไปเพื่อนำไปประกอบการวิเคราะห์ สำรวจความต้องการ และ พัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต เว้นแต่เป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น

 12. ผู้ใช้บริการ จะต้องเคารพกฎ กติกา การเข้าใช้งานเว็บไซต์เป็นสำคัญและพึ่งกระทำ หากพบสิ่งผิดกฎกติกา และเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ ทางเว็บไซต์ขออนุญาตยกเลิกสิทธิ์การให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 13. ผู้ใช้บริการยินยอมรับเงื่อนไข กฎ กติกา และยินยอมปฏิบัติตามกฎที่เกี่ยวข้องการเข้าใช้งานเว็บไซต์  https://lifeventurecommunity.com/ ที่ได้วางเอาไว้ทุกประการ

เว็บไซต์ https://lifeventurecommunity.com/ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้บริการแก่สมาชิก ซึ่งไม่ให้ความร่วมมือในการรักษากฎ กติกาและมารยาทของเว็บไซต์ เพื่อรักษาบรรยากาศการสนทนาที่ดีโดยรวม และทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากเจอเหตุที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลง กฎ กติกา และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ์เรียกร้องไม่ว่าทางแพ่ง หรือทางอาญา รวมถึงความเสียหายอื่นใดๆ จากเว็บไซต์อีก